За проекта

Информационният портал е създаден по проект Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца  на  Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.

Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова, Областна администрация Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца са изградени Румъно-Български културно – информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които гражданите на двата погранични района могат свободно да ползват средства за комуникация – IP телефони, Интернет и видеоконферентна връзка. По този начин двете общности могат да се запознаят взаимно с бита и културата на населението на съседната държава, с възможностите за туризъм и бизнес,  могат да обсъждат и решават общи проблеми.

Регионална библиотека „Христо Ботев” дигитализира 5 колекции от фонда на отдел „Краезнание” :

Колекция „Пощенски картички”:

Съдържа пощенски картички, дипляни и брошури на различни езици – лице и гръб, с теми: „Стара Враца”, „Площад „Хр. Ботев”, „Природни и културно-исторически забележителности”, „Великденски картички”, „Коледни и новогодишни картички”, „Врачански балкан” и „Свети места – църкви и манастири”.

Колекция „Фотографии”:

Черно-бели и цветни фотографии, лице и гръб от различни периоди на ХХ век, с теми: „Враца и Врачански край”, „Бит и традиции”, „Празници и обичаи”, „Традиционно облекло”, „Читалища и читалищен живот”, „Училища”, „Църкви и манастири”, „Природни забележителности” и др.

Колекция „Автентичен фолклор – записи”:

Прехвърлени и обработени от аналогови звуконосители (магнетофонни ролки, аудио-касети) в цифров вид народни песни, легенди и предания, разкази с краеведски характер, приказки и обичаи – празничен народен календар, традиционни занаяти и трудова дейност, детски игри и наричания, народна метеорология и медицина.

Колекция „Наследство – книги, сборници и юбилейни листове” :

Книги от поредиците издания на Регионална библиотека „Христо Ботев” „Роден край” и „Наследство”; Алманаси и сборници с краеведски характер, юбилейни издания. В тази колекция са включени материалите (текстове и презентации) от проведените 10 регионални краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето”.

Колекция „Христо Ботев”:

Книги, сборници, юбилейни листове и други документи (афиши, програми, покани и др.), свързани с традицията на Ботевите чествания, похода „Козлодуй-Околчица” и др. Тематичната колекция включва и редки местни издания, посветени на Христо Ботев и Ботевите четници; Ботевите места от Козлодуй до Врачанския балкан.

Създадохме този общ уеб портал между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж, на който предоставяме свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното дигитално богатство от колекции на двете библиотеки.

Проектът стартира през месец март 2013 година. Общата стойност е 3 280 442,62 евро, от тях 206 698,03 евро са предвидени за дейностите в Регионална библиотека „Христо Ботев”. Продължителността на проекта е 30 месеца.