Digital_lybrary

Colectii digitalizate ale bibliotecii regionale “Hristo Botev” – Vratsa

Уважаеми потребители,

В Дигиталната библиотека можете да намерите тази част от нашия фонд, която е налична и достъпна в електронен формат. Търсенето можете да извършите по няколко начина:

  1. В нашите дигитални колекции:

Колекция „Фотографии“ – Черно-бели и цветни фотографии, лице и гръб от различни периоди на ХХ век, с теми: „Враца и Врачански край”, „Бит и традиции”, „Празници и обичаи”, „Традиционно облекло”, „Читалища и читалищен живот”, „Училища”, „Църкви и манастири”, „Природни забележителности” и др.

Colectia “Fotografii” – Fotografii alb negru si colorate, fata si spate din diferite perioade a secolului XX, cu teme: “Vratsa si imprejurimile Vratsei”, “Traditii din viata cotidiana”, “Sarbatori si obiceiuri”, “Costume traditionale”, “Biblioteci si viata de biblioteca”, “ Scoli”, “Biserici si manastiri”, “Atractii turistice naturale” si altele.

Колекция „Пощенски картички“ – Съдържа пощенски картички, дипляни и брошури на различни езици – лице и гръб, с теми: „Стара Враца”, „Площад „Хр. Ботев”, „Природни и културно-исторически забележителности”, „Великденски картички”, „Коледни и новогодишни картички”, „Врачански балкан” и „Свети места – църкви и манастири”.

Colectia “Carti postale“ – Contine carti postale, pliante si brosuri in diferite limbi- fata si spate, cu teme: “Vratsa veche”, “Piata “Hristo Botev”, “Atractii turistice naturale si cultural-istorice”, “Carti postale de Paste”, “Carti postale de Craciun si anul nou”, “Balkanul Vratsei” si  “Locuri Sfinte- biserici si manastiri”.

Колекция „Автентичен фолклор – аудио и видеозаписи“ – Прехвърлени и обработени от аналогови звуконосители (магнетофонни ролки, аудио-касети) в цифров вид народни песни, легенди и предания, разкази с краеведски характер, приказки и обичаи – празничен народен календар, традиционни занаяти и трудова дейност, детски игри и наричания, народна метеорология и медицина.

Colectia ”Folclor autentic – inregistrari” – Reinregistrate si prelucrate din purtatori de informatie analoage (magnetofoane, benzi, audio-casete) melodii populare digitalizate, legende si povesti, povestiri cu caracter local, povesti si obiceiuri –calendar popular de sarbatori, mestesuguri traditionale de munca manuala, jocuri de copii si descintece, meteorologia si medicina populara.

Колекция „Наследство – книги и сборници“ – Книги от поредиците издания на Регионална библиотека „Христо Ботев” „Роден край” и „Наследство”; Алманаси и сборници с краеведски характер, юбилейни издания. В тази колекция са включени материалите (текстове и презентации) от проведените 10 регионални краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето”.

Colectia “Mostenire – carti, colectii si foi jubiliare” – Carti si serii de publicatii ale bibliotecii regionale “Hristo Botev” , “Patrie” si “Mostenire”; Almanahuri si colectii cu character local, publicatii jubiliare.  Aceasta colectie cuprinde materiale ( texte si prezentatii) din cele 10 conferinte efectuate  cu caracter regional local “ Trecutul patriei – mesaj spre viitor”.

Колекция „Христо Ботев“ – Книги, сборници, юбилейни листове и други документи (афиши, програми, покани и др.), свързани с традицията на Ботевите чествания, похода „Козлодуй-Околчица” и др. Тематичната колекция включва и редки местни издания, посветени на Христо Ботев и Ботевите четници; Ботевите места от Козлодуй до Врачанския балкан.

Colectia “Hristo Botev” – Carti, colectii, foi jubiliare  si alte documente (afise, programe, invitatii si altele), legate de traditia sarbatoriri lui Botev, marsul “Kozlodui – Okolcitsa” si altele. Colectia tematica include si comunicate locale rare, inchinate lui Hristo Botev si cetei lui; locurile lui Botev din Kozlodui si Balkanul Vratsei.