Партньори

Партньори по проект Трансграничен център за информация и комуникация са: Администрация на Окръг Долж – водещ партньор, Библиотека „Александър и Аристия Аман“ град Крайова, Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца и Областна администрация Враца. Повече информация за партньорите можете да намерите на техните сайтове: