Информационният портал е създаден по проект „Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца” на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.

Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова, Областна администрация Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца са изградени Румъно-Български културно – информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова, в които гражданите на двата погранични района могат свободно да ползват средства за комуникация – IP телефони, Интернет и видеоконферентна връзка. По този начин двете общности могат да се запознаят взаимно с бита и културата на населението на съседната държава, с възможностите за туризъм и бизнес,  могат да обсъждат и решават общи проблеми.

Създадохме този общ уеб портал между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж, на който предоставяме свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното дигитално богатство от колекции на двете библиотеки.